Siivouspalvelun vaihtamisella lisää joustavuutta Kompan Oy:n arkeen

Ei ole tavatonta, että moni yritys kokee siivouspalvelun vaihtamisen vaikeana asiana. Varsinaisen päätöksen tekeminen on ensimmäinen askel. Ellei ole tullut ihan ylitsepääsemätöntä ongelmaa, joka pakottaisi siivouspalvelun vaihtamiseen, usein päätöstä pitkitetään turhankin pitkälle.

Syynä pitkittymiseen saattaa olla ihan vain sekin, että vaihto koetaan hankalana eikä ole aikaa kaikkeen siihen ylimääräiseen, jota sen koetaan tuottavan. Lisäksi siivousyrittäjän ja asiakkaan suhde muodostuu usein henkilökohtaiseksi luottamussuhteeksi ja sen katkaiseminen sekä kohdistaminen uuteen henkilöön vie oman aikansa ja on monesti kynnyskysymys.

Turvallinen työympäristö poikkeuksellisena aikana

Kun KOMPAN Suomi lähti kilpailuttamaan siivouspalvelua, oli uusi koronavirus juuri rantautunut Suomeen, jolloin toimiston siivous ja siivouksen laatu korostui entistäkin enemmän.

KOMPAN on maailman suurin leikkivälinetoimittaja ja Lauttasaaressa heidän toimistollaan työskentelee normaalisti kuusi henkilöä.

“Osa henkilöstöstämme työskentelee toimistolla päivittäin, joten meille on tärkeää työntekijöidemme terveyden takaaminen turvallisten ja huolellisesti siivottujen toimistotilojen avulla”, – sanoo KOMPAN Suomen maajohtaja Jarmo Poukkula.

Joustavuus ja hyvä viestintä ratkaisi valinnan

Uuden siivouspalvelun etsimisessä kannattaa selvittää eri vaihtoehdoista hinnan lisäksi siivousyrittäjien tapa toimia ja hoitaa asiakkuuksia. Hintaa ei kannata pitää ainoana valintakriteerinä, sillä kaikista halvin ei ole välttämättä se paras, josta saa asiantuntevaa ja asiakkaistaan huolehtivaa palvelua.

Säästöjen lisäksi KOMPAN Suomi haki tulevalta yhteistyökumppanilta joustavuutta, jotta esimerkiksi siivouskertoja ja -sisältöjä voidaan muokata tarpeen vaatiessa.

Oikean siivousyrityksen valinta lähteekin aina oman siivoustarpeen tunnistamisesta, minkälaista siivousta on tiedossa ja kuinka toivoo siivouksen onnistuvan. KOMPAN Suomelle ratkaisevat asiat olivat palvelun joustavuus, positiivinen mielikuva Huomenta-ketjusta sekä hinta.

“Huomenta-ketjun kanssa siivouspalvelun käyttöönotto ja muutokset siivoukseen ovat olleet helppoja tehdä nopeallakin aikataululla. Muutoinkin viestintä puolin ja toisin on sujunut enemmän kuin hyvin, mikä tällä hetkellä on erittäin tärkeätä. Koronaepidemia on osoittanut, että varautumista tarvitaan ja toiminnan tulee joustaa muuttuvien olosuhteiden mukaisesti”, lopettaa Poukkula.