10 vuotta Huomenta yrittäjänä – Kirsi Kauppi

Kirsi Kauppi on ollut Huomenta-yrittäjänä 10 vuotta, kun Huomenta-ketju on ollut olemassa 15 vuotta. Kirsi on arvostettu yrittäjä, ja hänet on palkittu vuoden yrittäjänä vuonna 2015. Hänen puheissaan ja tekemisessä korostuu aktiivinen ja läheinen suhde asiakkaisiin ja erittäin positiivinen asenne työntekoon.

Jatkuva kehittymisen halu korostuu Kirsissä ja hän pyrkii viemään toimintaansa jatkuvasti eteenpäin. ”Täytyy olla itse aktiivinen ja valmis kehittämään itseä. Tykkään olla koulutuksessa, koska sieltä pystyy ammentamaan tietoa omaan tekemiseen. Näin pystyn parempaan asiakaspalveluun ja minun on helpompi toimia asiakkaan kanssa ja myydä lisäpalveluja”, kertoo Kirsi.

Yrittäjyydessä korostuvat asiakassuhteet

Kirsin työssä korostuvat asiantuntijuus ja läheinen suhde asiakkaisiin. Asiakkaalle on tärkeää pyrkiä löytämään palveluita, joilla on merkitystä. Tarkoitus on helpottaa asiakkaan arkea siivouspalveluiden käyttämisellä ja tämä onnistuu hyvällä asiakastuntemuksella. ”Asiakkaat haluavat vapauttaa aikaansa heidän omaan ydintoimintaansa. Pelkästään siivouspalvelun käyttäminen on iso palvelus heille”, kertoo Kirsi.

Jotta menestyy yrittäjänä niin kaiken keskiössä on suhteet niin asiakkaisiin kuin muihin yrittäjiin. ”Kaikki lähtee siitä, että noudattaa ketjun yhteisiä toimintatapoja ja tekemällä asiakkaalle, mitä on luvattu ja yllättää hänet”. Työtä tehdään monesti silloin, kun asiakas ei ole paikalla ja on tärkeää pyrkiä tulla kuuluviin. Tärkeää on myös pitää yhteistyö avoinna muihin yrittäjiin. ”Isompien projektien kohdalla voi kysyä muilta yrittäjiltä, haluaako ne tehdä työtä yhdessä ja jos itse ei pysty ottamaan jotain juttua vastaan, niin sitä voi tarjota toiselle Huomenta-yrittäjälle”.

Kolme asiaa, jotka auttavat yrittäjänä

Kirsi näkee kolme asiaa selkeästi ylitse muiden, joiden avulla yrittäjänä voi pärjätä. Halu menestyä, asiakaspalveluhenkisyys ja innovatiivisuus. ”Pidät silmät auki, kun olet kohteessa ja pyrit tuomaan asiakkaille ratkaisuja, miten helpottaa hänen arkeaan. Asiakkaalle pitää tuoda ilmi, että on käytettävissä aina, kun asiakas sitä haluaa.”