ramirent

Turvallinen ja luotettava siivous rakentuu kommunikaation pohjalle

Vaihtelevat siivoojat ja epätasainen palvelun taso eivät palvelleet Ramirentin ajatuksia hyvästä siivouksesta. Siksi Ramirentin siivouksen ja kiinteistöhuollon yhteyshenkilöt Soile Pousár ja Jan Sandholm lopulta päätyivät Huomenta-ketjun yrittäjään, ja yhteistyö on jatkunut jo vuodesta 2015 asti. Ramirentin ja Huomenta-yrittäjän välisestä hyvästä kommunikaatiosta on muodostunut palvelusuhteen perusta.”

Enemmän kuin pelkkä siivous

Ramirentin ja yrittäjän välinen aktiivinen kommunikaatio on tuonut kiitosta päivittäisessä tekemisessä: ”Yhteistyömme on laadukasta, joustavaa ja turvallista. Siivooja havainnoi oma-aloitteisesti mahdollisia epäkohtia ja huomioi nekin asiat, jotka ei kuuluu siivoukseen. Hän on myös yhteydessä, kun havaitsee mahdollisia puutteita tai työturvallisuuteen vaikuttavia asioita”, kertoo Sandholm. Palvelua aloittaessa tilat kierrettiin palvelukuvauksen mukaisesti ja tarvittavia muutoksia tehtiin, jotta haluttu siivoustaso saavutettiin. ”Palvelukuvaus hiottiin kohdalleen ja sitä tarkennettiin ensimmäisten viikkojen aikana haltuunotosta”, Pousár kuvailee. Yhteisiä palavereita on pidetty kuukausittain aloituksen jälkeen.

Työturvallisuus edellä

Erityisesti Ramirent arvostaa yhteisiä seurantapalavereita ja laatukierroksia. Näiden toimien avulla myös työturvallisuus korostuu. ”On tärkeää, että siivouksessa pystytään keskittymään myös muihin asiakkaalle tärkeisiin asioihin, kuten turvallisuuteen. Turvallisuus tuo myös viihtyisyyttä”, mainitsee Sandholm. Tämä säästää yhteyshenkilöidenkin aikaa, kun laatu on erittäin hyvällä tasolla: ”Ei tarvitse hoitaa talon sisäisiä reklamaatioita siivouksesta ja työaikaa jää enemmän muihin tehtäviin.”

Yrittäjän avulla palvelun taso on saatu hyväksi ja tästä Ramirent haluaa pitää kiinni. Heille sopii parhaiten, että aina sama henkilö siivoaa paikat, eikä uusia ihmisiä tarvitse tutustuttaa kohteeseen. Viestintä on helpottunut ja tullut nopeammaksi yrittäjän kanssa. ”Pienet korjaukset on helppo ja nopea kommunikoida yrittäjän kanssa”, kertoo Pousár.

Hygieniaturvalliset työtilat

Ramirentin pääkonttorin tilat koostuvat kolmesta eri kiinteistöstä. Koronasta huolimatta tilat ovat olleet aktiivisessa käytössä ja keväästä alkaen on pidetty huolta, että tilat ovat myös turvalliset käyttäjälle. Peruspesut ja COVID-19 aikaiset desinfiointipesut ovat olleet erittäin tärkeitä. Päivittäiset keskustelut yrittäjän kanssa ovat mahdollistaneet nopean reagoinnin muuttuviin tarpeisiin.

Tilojen erilaisuus vaatii ammattitaitoista siivousta, jotta paikat saadaan puhtaaksi. ”Ramirentin pääkonttori koostuu toimisto-, tuotanto- ja asiakastiloista, missä on erilaiset materiaalit, niin tekijän täytyy olla monipuolinen ammattilainen”, sanoo Pousár. Yrittäjämme tarjoaa Ramirentille mm. peruspesuja, säännöllisiä erikoispesuja ja desinfiointisiivouksia.

Ramirentin tiloissa Huomenta-yrittäjänä toimii Fatmir Percuku. Hän on kokenut ammattilainen, joka voitti vuoden 2020 Huomenta-ketjun yrittäjä palkinnon. Fatmir on esimerkillinen Huomenta-yrittäjä, joka palvelee jokaista asiakasta hyvällä asenteella ja tekee menestyksellistä liiketoimintaa franchiseyrittäjänä.